Gạch điểm CR2287-D3

295,000

Quy cách 40×80
Đơn vị tính Viên
Số viên/thùng 6
Số m2/viên 0.32

Additional information

Quy cách

40×80

Đơn vị tính

Viên

Số viên/thùng

6

Số m2/viên

0.32