Gạch điểm LTD66903A-1A

0

Quy cách 24×66
Đơn vị tính m2
Số viên/thùng 8
Số m2/viên 0.1584

Additional information

Quy cách

24×66

Đơn vị tính

Viên

Số viên/thùng

8

Số m2/viên

0.1584