Gạch điểm LTD66903A-1B

143,000

Quy cách 45×66
Đơn vị tính m2
Số viên/thùng 8
Số m2/viên 0.1584

Additional information

Quy cách

24×66

Đơn vị tính

Viên

Số viên/thùng

8

Số m2/viên

0.1584