Gạch lát nền CM83-N

253,000

Quy cách 30×30
Đơn vị tính Thùng
Số viên/thùng 15
Số m2/viên 0.09