Gạch lát nền CR3950-N

253,000

Quy cách 30×30
Đơn vị tính m2
Số viên/thùng 15
Số m2/viên 0.09

Additional information

Quy cách

30×30

Đơn vị tính

m2

Số viên/thùng

15

Số m2/viên

0.09