Gạch lát nền LVF3670

Quy cách
Đơn vị tính
Số viên/thùng
Số m2/viên

Additional information

Quy cách

0

Đơn vị tính

0

Số viên/thùng

0

Số m2/viên

0