Gạch điểm 3DHP6711_30X60

98,000

Quy cách 30×60
Đơn vị tính Viên
Số viên/thùng 8
Số m2/viên 0.18

Additional information

Quy cách

30×60

Đơn vị tính

Viên

Số viên/thùng

8

Số m2/viên

0.18