Viền ốp CR69-V3

55,000

Quy cách 7×45
Đơn vị tính Viên
Số viên/thùng 40
Số m2/viên 0.0315

Additional information

Quy cách

7×45

Đơn vị tính

Viên

Số viên/thùng

40

Số m2/viên

0.0315