Viền ốp VN074

24,000

Quy cách 7×30
Đơn vị tính Viên
Số viên/thùng 40
Số m2/viên 0.021

Additional information

Quy cách

7×30

Đơn vị tính

Viên

Số viên/thùng

Viên

Số m2/viên

0.021